نیتروژن را می توان تقریباً در هر صنعتی برای بهبود عملکرد و بهینه سازی عملکرد استفاده کرد. ذخیره سازی و استفاده ایمن از مواد قابل اشتعال را امکان پذیر می کند و از انفجار مواد قابل احتراق جلوگیری می کند. علاوه بر این نیتروژن ، کیفیت و ماندگاری مواد حساس به هوا مانند مواد غذایی ، دارویی و محصولات الکترونیکی را بهبود می بخشد.

شرکت صنعتی پرستلی ، نیتروژن مایع را در خلوص های مختلف و در حالت های مختلف ارائه می دهد.