اکسیژن که دومین عنصر مهم برای زندگی و حیات موجودات زنده است به صورت غیر قابل اشتعال و رنگ آبی روشن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکسیژن را میشود با استفاده از چندین روش مختلف از تعدادی ماده تولید کرد که از متداول ترین آن ، روش طبیعی فتوسنتز است. در این روش گیاهان با استفاده از نور خورشید ، دی اکسید کربن موجود در هوا را به اکسیژن تبدیل می کنند . این ، روند طبیعی تنفس را جبران کرده و در آن حیوانات ، اکسیژن موجود در هوا را به دی اکسید کربن تبدیل می کنند. پنج منطقه بزرگ در جهان ، تولید کننده گاز اکسیژن هستند ؛ از جمله اروپای غربی ، روسیه ، ایالات متحده ، اروپای شرقی و ژاپن.
از جمله روش های تجاری تولید اکسیژن ، جدا سازی هوا با استفاده از فرآیند تقطیر کرایوژنیک یا یک فرآیند جذب نوسان خلاء است ، همچنین با جدا کردن اکسیژن از هوا ، نیتروژن و آرگون تولید می شود. اکسیژن همچنین می تواند در نتیجه یک واکنش شیمیایی تولید شود که در آن اکسیژن از یک ترکیب شیمیایی آزاد و تبدیل به گاز می شود. از این روش برای تولید مقادیر محدود اکسیژن ، در زیر دریایی ها ، هواپیماها و فضاپیماها استفاده می شود.