تولید

۴ خط تولید در گروه صنعتی پرستلی

در گروه صنعتی پرستلی برای تولید نیتروژن و اکسیژن مایع 4 خط تولید مجزا به صورت 24 ساعت روز و در تمام ایام سال و حتی روزهای تعطیل با بهترین تجهیزات و بالاترین کیفیت تولید میگردد. ... Read More