بررسی و مقایسه تولید اکسیژن به سه روش عمده:

۱-تولید اکسیژن به روش الکترولیز آب Electrolysis of Water

۲-تولید اکسیژن به روش جذبی تحت فشار PSA (Pressure Swing Adsorption)

۳- تولید اکسیژن به روش تقطیرجزء به جزء توسط سپرتور هوا (ASU (Air Separation Unit

………………………………………

۱- تولید اکسیژن به روش الکترولیز آب Electrolysis of Water

در این فرایند آب به عناصر سازنده اش یعنی اکسیژن وهیدروژن (H2O) تجزیه میشود.مولکول آب که از دو عنصر فوق بصورت دو یون مثبت هیدروژن و یک یون منفی اکسیژن شکل گرفته است ،توسط جذب الکترو مغناطیسی از هم جدا میشوند.

وقتی الکتریسته از طریق دو الکترود به آب وارد میشود،یک کاتد (منفی) و یک آند (مثبت)، این یون ها ،به الکترود با بار غیر همنام جذب میشوند. یعنی یون های هیدروژن با بار مثبت روی کاتد و یون های اکسیژن با بار منفی روی آند جمع میشوند.

این روش از نظر اقتصادی جهت تولید گاز اکسیژن مقرون به صرفه نمی باشد.

به فرایند الکترولیز آب درفلو چارت زیر توجه فرمایید:

۲- تولید اکسیژن به روش جذبی تحت فشار PSA (Pressure Swing Adsorption)

در این روش هوا را که تشکیل شده است از ۲۱درصد اکسیژن ، ۷۸درصد نیتروژن و یک درصد گاز های دیگر،تحت فشار جذبی توسط زئولیت خاص تفکیک می نمایند. به این صورت که هوا توسط یک کمپرسور تا ۶۰psi کمپرس می شود و سپس این هوای فشرده وارد یک سیستم حاوی زئولیت شده تا طی فرایند مولکولارسیو ( Molecular Sieve) یا همان غربال مولکولی قرار گیرد و نیتروژن وگازهای دیگرِ موجود درهوا تحت فشار، جذب حفره های مولکولی زئولیت شوند. آنچه جذب نمی شود گاز اکسیژن با خلوص ۹۹تا ۹۹.۵درصد است که پس از خروج از دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

اکسیژن تولیدی با این روش مناسب برای مصارف طبی وکوره های ذوب فلز می باشد ولی خلوص لازم را برای برش کاری در حد عالی ندارد.

به فرایند تولید اکسیژن به روش جذبی تحت فشاردر شماتیک زیر توجه فرمایید:

۳- تولید اکسیژن به روش تقطیرجزء به جز ء توسط سپرتور هوا ASU (Air Separation Unit)

در این روش هوا طی پنج مرحله به بشرح ذیل به مایع تبدیل و سپس عناصر تشکیل دهندۀ آن از هم جدا می شوند:

(۱)- تراکم Compression (2)- تصفیه Purification (3)- خنک سازی Refrigeration

(۴)- انبساط Expansion (5)- تقطیر Distillation

هوا توسط کمپرسورهای چند مرحله ای تا حدود ۲۰۰ barفشرده میشود و پس از آن وارد سیستم تصفیه شده وناخالصی های آن از جمله بخار آب ، دی اکسید کربن و برخی هیدرو کربن ها ی همراه آن توسط زئولیت،جذب وجدا میشوند وبعد هوای خشک و تصفیه شده توسط سیستم فریون تا -،جذب وجدا میشوند وبعد هوای خشک و تصفیه شده توسط سیستم فریون تا -۳۰درجه سانتی گراد سرد می شود وپس از عبور از توربین اکسپندر وشیرهای انبساطی وهمچنین افت فشار از ۲۰۰به ۵ bar بسرعت سرد میشود

وبرودت آن به -۱۷۰درجه سانتی گراد میرسد.هوا با این دما که عمدتاُ به صورت مایع میباشد وارد

مرحله پنجم و ستون تقطیر (distillation column) می شودو در اینجا که قلب دستگاه تولید کرایوجنیک است عمل تقطیر و تفکیک جزء به جزء هوا شکل می گیرد.

در حقیقت تقطیر یک فرایند تبخیر و انقباض دوباره است که برای جداسازی مخلوطی از مایعات، از

یکدیگر بر طبق نقطه جوششان استفاده می شود.لازم به یه یادآوری است که نقطه جوش اکسیژن در

فشار اتمسفر -۱۸۳درجه سانتیگراد، آرگون -۱۸۵و نیتروژن -۱۹۶درجه سانتیگراد می باشد. یعنی

هر یک از عناصر یاد شده در این دماها از حالت گاز به مایع تبدیل میشوند.البته در برج تقطیر تحت فشار و حرارت بحرانی در دمای بالاتر از نقطه جوششان تبدیل به مایع می شود.

اکسیژن یا نیتروژن بصورت گاز یا مایع که طبق این روش تولید می شود از نظر کمی و کیفی بهترین و مطمئن ترین روش است.

صنایع گازی پیشداد، با بکارگیری اپراتورهای آموزش دیده و مجرب و با استفاده همزمان از تجهیزات آزمایشگاهی مدرن دیجیتالی و دستگاه تست بورت، اکسیژن تولیدی خود را با درجه خلوص ۹/۹۹درصد و نیتروژن را با ۲ ppm تولید وتوزیع می نماید.

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.