مهندسی انرژی (به انگلیسی: energy engineering) یا مهندسی سیستم‌های انرژی، مجموعه‌ای است شامل درس‌های نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره‌برداری از سیستم‌های استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی.

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

ASU، نقش مهمی در بهبود بازده و دسترس پذیری و عملیاتی کردن نیروگاههای LGCC دارد. ادغام بهینه بین ASU و نیروگاه بخصوص در مورد گازی ساز و توربین گاز، مهمترین نکته برای بالا بردن راندمان کل نیروگاه است.

در نظر گرفتن فشار بالاتر در توربین و واحدهای جداسازی فشار بالا بیشتر مورد علاقه هستند در مقایسه با واحدهای جداسازی هوا که در فشار پائین کار می کنند.

در صورتیکه فشار گازی ساز بالا باشد، سیکل پمپاژ اکسیژن در نظر گرفته می شود.

سیکل PLOX به بهبود ایمنی و عملی بودن نیروگاه کمک می کند و با حذف کمپرسور اکسیژن یا کاهش در سایز آن، موجب صرفه جویی در هزینه های اولیۀ راه اندازی سیستم می شود.

با این حال خنکی از دست رفته در اکسیژن مایع گرفته شده باید بطور موثری ریکاوری شود.

این مقاله ۵ مدل از سیکل PLOX-ASU را در نظر گرفته است و مصرف انرژی آنها را با EP-ASU شامل سیکل گاز اکسیژن، مقایسه کرده است. مطالعات نشان می دهد، که طراحی بهینه EP ASU با سیکل PLOX می تواند همان مقدار انرژی مصرف کند که سیکل GOX در EP ASU مصرف می کند.

در EGCCهای، با جذب CO2 قبل از احتراق، LHV برای Shifted syngas ، بر پایۀ جرم و حجم، بین LHV unshifted syngas و LHV گاز طبیعی است.

مقدار بهینه ادغام هوا، در shifted syngas، بسیار پائین تر از unshifted syngas است.

مناسبترین انتگرانیزاسیون، هنگامی اتفاق می افتد که هوای استخراج شده از توربین بتواند با نیتروژن ASU جایگزین شود، و از محدودیتهای جرمی و حجمی جریان در توربین تجاوز نکند. این مقاله، با توجه به ادغام هوا و نیتروژن بین ASU و GT ، مقدار صرفه جویی انرژی را بین LP-ASU و EASU شامل سیکل PLOZ و EP-ASU شامل سیکل GOX را مقایسه کرده است.

نتایج نشان می دهد که اگر سطح ادغام نیتروژن کمتر از ۶۰-۵۰% باشد، LP-ASU با سیکل PLOX کمترین مصرف انرژی را دارد.

به علاوه، مطالعه در غلضتهای تراکم مختلف از نیتروژن و بخار، در رقیق کننده های سوخت GT انجام شده است، هنگامیکه سطح NOX ثابت نگه داشته شده است.

هنگامیکه نرخ تزریق اکسیژن از ۵۰% تجاوز کند EPASUPLOX در مقایسه با LPASUPLOX گزینه بهتری است.

این مقاله نشان می دهد که طراحی بهینه و یکپارچگی ASU با نیروگاه می تواند انرژی تولیدی حاصل از نیروگاه LGCC با جذب کربن را افزایش دهد.